• Satellittbasert system for AIS-meldinger 

      Aas, Olav Ådne (Master thesis, 2006)
      Innen 1.juli 2008 skal alle skip over 300 tonn i internasjonal trafikk og 500 tonn i nasjonal trafikk ha installert Automatic Identification System (AIS). AIS fungerer både som et antikollisjons og overvåkningssystem. I ...