• Opprusting og utvidelse av kraftverk (O/U) - Potensiale 

      Aas, Mikal Naug (Master thesis, 2015)
      Norske kraftverk har en gjennomsnittsalder på 46 år, og kombinert med endrede vilkår i kraftmarkedet er det ventet at hele det eksisterende norske kraftsystemet på sikt må bygges om. Det blir ofte framstilt som om ...