• Infiltrasjonssandfang - Dimensjoneringskriterier og kapasitetsmåling 

   Aas, Marte Irtun (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven omhandler infiltrasjonsbaserte kumløsninger, og fokuserer på en typisk «standardisert» løsning, IFS-kum (infiltrasjonssandfangskum). Kummen er utviklet av StormAqua i Sandnes. Oppgaven er også et ...
  • Simulering og prosjektering av overvannstiltak i Hommelvik 

   Lodgaard, Linn; Hannasvik, Kamilla Tronhuus (Bachelor thesis, 2020)
   Hommelvik er et tettsted i i Malvik kommune, 20 minutter fra Trondheim. Overvannssystemet i Malvik er ikke dimensjonert for klimaendringene man opplever i dag. Det er mye usikkerhet rundt hvordan fremtidens nedbør og ...