• Kvantitativ sammenligning av bildekvalitetsutvikling innen MR 

      Aas, Espen; Lutnæs, Ingerid-Birgitte (Bachelor thesis, 2022)
      Hensikten med oppgaven er å undersøke om teknisk og diagnostisk bildekvalitet, samt opptakstid har blitt påvirket i løpet av en tidsperiode på 10 år. Problemstilling: Hvilken betydning har nyere MR-maskiner for bildekvalitet ...