• UniVRsity - Et Virtuelt Universitet 

      Aarstrand, Sindre (Master thesis, 2019)
      Virtuell virkelighet(VR) er en "blomstrende" teknologi. Maskinvare ble for første gang tilgjengelig for konsumere i 2016, og flere store selskaper investerer mye for å forbedre disse teknologiene, i tillegg til å senke ...