• BIM i tilbudsfasen - Tilretteleggelse for en effektiv kalkulasjon 

      Aarnes, Anders Akre (Master thesis, 2017)
      Bakgrunnen for denne masteroppgaven er at byggenæringen sliter med lav grad av innovasjon. Det er kun de store bedriftene som bruker ressurser på utvikling av kostnadsbesparende tiltak ved standardisering. Denne masteroppgaven ...