• Den digitale dommer - Om endring av arbeidsprosesser i domstolene 

      Krokan, Arne; Aarli, Ragna (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Artikkelen utforsker status, muligheter og utfordringer knyttet til digital transformasjon av arbeidsprosesser i domstolene. Det blir pekt på at digitalisering først og fremst dreier seg om å finne løsninger for samspill ...