• Verktøy mot skulevegring hos barn 

      Aaraas, Arne Henden (Master thesis, 2018)
      Oppgåva inneber utvikling av eit spillkonsept som er tilpassa barn som lider av skulevegring, foreldre og barnepsykologar og andre relevante aktørar i helsetenesta. Dette skal fungere som eit verktøy for å få bukt med ...