• Utvikling og design av treningsbag/sekk for kvinner 

      Aarøen, Janniche Alicabo (Master thesis, 2014)
      Temaet for oppgaven har vært å utvikle en treningsbag for kvinner. Da man ofte trener før eller etter skole/jobb, finnes et behov for en løsning som kan egne seg i begge sammenhenger.Målet med oppgaven har vært å utvikle ...