• Evaluering av konseptvalgutredninger i transportsektoren 

      Egeland, Sindre; Aarøe, Haakon Dyb (Master thesis, 2018)
      I denne oppgaven har vi evaluert KVU-ordningen og funnet ut at den ikke fungerer optimalt sett i lys av ordningens formål. Noe av årsaken til dette virker å være at bestillinger og mandat fra politisk hold ofte er for ...