• Framtidens logistikk løsninger for Mosjøen havn 

      Aarø, Simen Åfløydal (Master thesis, 2018)
      Mosjøen havn IKS ønsker å styrke sin posisjon som terminalaktør for intermodale logistikk løsninger i egen region ved å løse ut potensialer for økt jernbane- og sjøtransport til og fra lokale næringslivsaktører. Oppgaven ...