• Arbeid med sosial kompetanse på 1-10 skoler 

      Aanonsen, Magnus (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan én enkelt skole arbeider med sosial kompetanse hos elevene. Jeg har bemerket meg at det er lite nasjonale retningslinjer på dette punktet, og stor variasjon på hvordan dette gjøres ...