• Atrial fibrillation in cryptogenic stroke and TIA patients in the nordic atrial fibrillation and stroke The Nordic Atrial Fibrillation and Stroke (NOR-FIB) Study: Main results 

   Ratajczak-Tretel, Barbara; Lambert, Anna Tancin; Al-Ani, R.; Arntzen, Kathrine Grønning; Bakkejord, G.K.; Bekkeseth, H.M.O.; Bjerkeli, Vigdis; Eldøen, Guttorm; Gulsvik, Anne Kristine; Halvorsen, Bente; Høie, G.A.; Ihle-Hansen, Håkon; Ihle-Hansen, Hege; Ingebrigtsen, S.; Johansen, H; Kremer, C.; Krogseth, S.B.; Kruuse, C.; Kurz, Friedrich Martin Wilhelm; Nakstad, Ingvild; Novotny, Vojtech; Næss, Halvor; Qazi, Rehman Ul-Haq; Rezaj, M.K.; Rørholt, Dag Marius Nitschke; Steffensen, Linn Hofsøy; Sømark, Jesper; Tobro, Håkon; Truelsen, T.C.; Wassvik, L.; Ægidius, K.L.; Atar, Dan; Aamodt, Anne Hege (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Introduction: Secondary stroke prevention depends on proper identification of the underlying etiology and initiation of optimal treatment after the index event. The aim of the NOR-FIB study was to detect and quantify ...
  • Atrial fibrillation in cryptogenic stroke and transient ischaemic attack – The Nordic Atrial Fibrillation and Stroke (NOR-FIB) Study: Rationale and design 

   Ratajczak-Tretel, Barbara; Lambert, Anna Tancin; Johansen, Henriette; Halvorsen, Bente; Bjerkeli, Vigdis; Russell, David; Sandset, Else Charlotte; Ihle-Hansen, Hege; Eriksen, Erik; Næss, Halvor; Novotny, Vojtech; Khanevski, Andrej; Truelsen, Thomas; Idicula, Titto; Ægidius, Karen L.; Tobro, Håkon; Bohne Krogseth, Siv; Ihle-Hansen, Håkon; Hagberg, Guri; Kruuse, Christina; Arntzen, Kathrine; Bakkejord, Grete K.; Villseth, Maja; Nakstad, Ingvild; Eldøen, Guttorm; Shafiq, Raheel; Gulsvik, Anne Kristine; Kurz, Martin; Rezai, Mehdi; Sømark, Jesper; Tingvoll, Stein-Helge; Jonassen, Christine M; Ingebrigtsen, Susanne; Steffensen, Linn Hofsøy; Kremer, Christine; Atar, Dan; Aamodt, Anne Hege (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Purpose Paroxysmal atrial fibrillation is often suspected as a probable cause of cryptogenic stroke. Continuous long-term ECG monitoring using insertable cardiac monitors is a clinically effective technique to screen for ...
  • Clinical outcome after thrombectomy in patients with MeVO stroke: importance of clinical and technical factors 

   Nome, Terje; Enriquez, Brian Anthony; Nome, Cecilie; Tennøe, Bjørn; Lund, Christian; Skjelland, Mona; Aamodt, Anne Hege; Beyer, Mona K. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background and aims Whereas high-level evidence has been proven for safety and efficacy of endovascular treatment (EVT) in large vessel occlusion (LVO) stroke, the evidence for EVT in medium vessel occlusion (MeVO) in ...
  • Comorbidity of headache and migraine in the Nord-Trøndelag Health Study 1995-97 

   Aamodt, Anne Hege (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181, Doctoral thesis, 2008)
     Både migrene og annen type hodepine forekommer hyppig i befolkningen og er årsak til betydelig sykelighet og helseutgifter. Kunnskap om sykdommer og andre faktorer som påvirker forekomst av hodepine kan bidra til ...
  • En kvinne i 60-årene som ikke lenger gjenkjente det hun så 

   Nilsen, Henning Yu; Jørstad, Anna-Katharina; Ryan, Stephen James; Moe, Morten Carsten; Grimstad, Kristoffer; Aamodt, Anne Hege; Holmøy, Trygve; Jørstad, Øystein Kalsnes (Journal article; Peer reviewed, 2023)
  • Etablering av medisinske sannheter 

   Alstadhaug, Karl Bjørnar; Aamodt, Anne Hege (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  • Gir ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister økt risiko for alvorlig covid-19? 

   Aamodt, Anne Hege; Bjørk, Marte-Helene; Tronvik, Erling Andreas; Buanes, Eirik Alnes; Stovner, Lars Jacob; Atar, Dan (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Hypertensjon og diabetes mellitus er risikofaktorer for alvorlig covid-19. Det er blitt reist spørsmål om hvorvidt denne assosiasjonen er relatert til bruk av ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorblokkere.
  • Praktisk håndtering av hodepine 

   Aamodt, Anne Hege; Bjørk, Marte-Helene; Alstadhaug, Karl Bjørnar; Eldøen, Guttorm; Dueland, Aud Nome; Poole, Tine; Hagen, Knut; Vetvik, Kjersti; Ofte, Hilde Karen; Sønnervik, Julie; Kristoffersen, Espen Saxhaug; Winsvold, Bendik K S; Lundqvist, Christofer; Sagabråten, Ståle Onsgår (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Korrekt diagnostikk av ulike hodepinetyper kan være utfordrende, men det er den viktigste forutsetningen for optimal behandling. Det anbefales kontrollert bruk av anfallsmedisin og forebyggende tiltak. Hodepinesykdommer ...
  • Self-administered biofeedback treatment app for pediatric migraine: A randomized pilot study 

   Stubberud, Anker; Linde, Mattias; Brenner, Eiliv; Heier, Martin; Olsen, Alexander; Aamodt, Anne Hege; Gravdahl, Gøril Bruvik; Tronvik, Erling Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Objective To investigate the effect size, safety, and tolerability of a therapist‐independent biofeedback treatment app among adolescent with migraine. Materials and Methods This was a prospective, 3:1 ratio randomized, ...
  • Transient ischemic attack or migraine with aura? 

   Alstadhaug, Karl Bjørnar; Tronvik, Erling Andreas; Aamodt, Anne Hege (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Migraine or migraine-like symptoms can contribute to a delayed stroke diagnosis. However, migraine with aura is a common stroke mimic and often the basis for acute thrombolytic therapy. It is probably also the reason why ...
  • Vaccine Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia Causing a Severe Form of Cerebral Venous Thrombosis With High Fatality Rate: A Case Series 

   Wiedmann, Markus; Skattør, Thor Håkon; Stray-Pedersen, Arne; Romundstad, Luis Georg; Antal, Ellen-Ann; Marthinsen, Pål Bache; Sørvoll, Ingvild Hausberg; Ernstsen, Siw Leiknes; Lund, Christian G.; Holme, Pål Andre; Johansen, Tonje Okkenhaug; Brunborg, Cathrine; Aamodt, Anne Hege; Schultz, Nina Haagenrud; Skagen, Karolina Ryeng; Skjelland, Mona Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   During a 2-week period, we have encountered five cases presenting with the combination of cerebral venous thrombosis (CVT), intracerebral hemorrhage and thrombocytopenia. A clinical hallmark was the rapid and severe ...