• Comorbidity of headache and migraine in the Nord-Trøndelag Health Study 1995-97 

   Aamodt, Anne Hege (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181, Doctoral thesis, 2008)
     Både migrene og annen type hodepine forekommer hyppig i befolkningen og er årsak til betydelig sykelighet og helseutgifter. Kunnskap om sykdommer og andre faktorer som påvirker forekomst av hodepine kan bidra til ...
  • Praktisk håndtering av hodepine 

   Aamodt, Anne Hege; Bjørk, Marte-Helene; Alstadhaug, Karl Bjørnar; Eldøen, Guttorm; Dueland, Aud Nome; Poole, Tine; Hagen, Knut; Vetvik, Kjersti; Ofte, Hilde Karen; Sønnervik, Julie; Kristoffersen, Espen Saxhaug; Winsvold, Bendik K S; Lundqvist, Christofer; Sagabråten, Ståle Onsgår (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Korrekt diagnostikk av ulike hodepinetyper kan være utfordrende, men det er den viktigste forutsetningen for optimal behandling. Det anbefales kontrollert bruk av anfallsmedisin og forebyggende tiltak. Hodepinesykdommer ...