• Atrial fibrillation in cryptogenic stroke and transient ischaemic attack – The Nordic Atrial Fibrillation and Stroke (NOR-FIB) Study: Rationale and design 

   Ratajczak-Tretel, Barbara; Lambert, Anna Tancin; Johansen, Henriette; Halvorsen, Bente; Bjerkeli, Vigdis; Russell, David; Sandset, Else Charlotte; Ihle-Hansen, Hege; Eriksen, Erik; Næss, Halvor; Novotny, Vojtech; Khanevski, Andrej; Truelsen, Thomas; Idicula, Titto; Ægidius, Karen L.; Tobro, Håkon; Bohne Krogseth, Siv; Ihle-Hansen, Håkon; Hagberg, Guri; Kruuse, Christina; Arntzen, Kathrine; Bakkejord, Grete K.; Villseth, Maja; Nakstad, Ingvild; Eldøen, Guttorm; Shafiq, Raheel; Gulsvik, Anne Kristine; Kurz, Martin; Rezai, Mehdi; Sømark, Jesper; Tingvoll, Stein-Helge; Jonassen, Christine M; Ingebrigtsen, Susanne; Steffensen, Linn Hofsøy; Kremer, Christine; Atar, Dan; Aamodt, Anne Hege (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Purpose Paroxysmal atrial fibrillation is often suspected as a probable cause of cryptogenic stroke. Continuous long-term ECG monitoring using insertable cardiac monitors is a clinically effective technique to screen for ...
  • Comorbidity of headache and migraine in the Nord-Trøndelag Health Study 1995-97 

   Aamodt, Anne Hege (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181, Doctoral thesis, 2008)
     Både migrene og annen type hodepine forekommer hyppig i befolkningen og er årsak til betydelig sykelighet og helseutgifter. Kunnskap om sykdommer og andre faktorer som påvirker forekomst av hodepine kan bidra til ...
  • Gir ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister økt risiko for alvorlig covid-19? 

   Aamodt, Anne Hege; Bjørk, Marte-Helene; Tronvik, Erling Andreas; Buanes, Eirik Alnes; Stovner, Lars Jacob; Atar, Dan (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Hypertensjon og diabetes mellitus er risikofaktorer for alvorlig covid-19. Det er blitt reist spørsmål om hvorvidt denne assosiasjonen er relatert til bruk av ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorblokkere.
  • Praktisk håndtering av hodepine 

   Aamodt, Anne Hege; Bjørk, Marte-Helene; Alstadhaug, Karl Bjørnar; Eldøen, Guttorm; Dueland, Aud Nome; Poole, Tine; Hagen, Knut; Vetvik, Kjersti; Ofte, Hilde Karen; Sønnervik, Julie; Kristoffersen, Espen Saxhaug; Winsvold, Bendik K S; Lundqvist, Christofer; Sagabråten, Ståle Onsgår (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Korrekt diagnostikk av ulike hodepinetyper kan være utfordrende, men det er den viktigste forutsetningen for optimal behandling. Det anbefales kontrollert bruk av anfallsmedisin og forebyggende tiltak. Hodepinesykdommer ...
  • Self-administered biofeedback treatment app for pediatric migraine: A randomized pilot study 

   Stubberud, Anker; Linde, Mattias; Brenner, Eiliv; Heier, Martin; Olsen, Alexander; Aamodt, Anne Hege; Gravdahl, Gøril Bruvik; Tronvik, Erling Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Objective To investigate the effect size, safety, and tolerability of a therapist‐independent biofeedback treatment app among adolescent with migraine. Materials and Methods This was a prospective, 3:1 ratio randomized, ...