• A numerical study of beam-to-column joints subjected to impact 

   Grimsmo, Erik Løhre; Clausen, Arild Holm; Aalberg, Arne; Langseth, Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Limited documentation is concerned with the behaviour of steel joints subjected to severe impulsive loading originating from incidents such as explosions or impact. In this paper, finite element simulations are used to ...
  • A Study of the Strength and the Physical Properties of Glacier-ice Runways - Assesment of Troll Airfield, Antarctica 

   Kallelid, Maren Salte (Master thesis, 2018)
   Airfields located in Antarctica are unique because the runways are constructed by glacier ice. Ice as a construction material differs from conventional runway materials in sense of strength, hardness and temperature ...
  • An analysis of international, national and local literature and the formulation of criteria, for the development of holistic sustainable Arctic coastal infrastructure. 

   Sherwin, Peter A. (Master thesis, 2020)
   Hurtige endringer i det arktiske sosialøkologiske system påvirker eksisterende bygd infrastruktur i en negativ grad, i tillegg til å øke interessen for dens videre utvikling. Grunnet ekspanderende næringer, samt Arktis’ ...
  • An experimental study of static and dynamic behaviour of bolted end-plate joints of steel 

   Grimsmo, Erik Løhre; Clausen, Arild Holm; Langseth, Magnus; Aalberg, Arne (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Many actions, such as accidental or malicious explosions, may impose high loading rates to structural frames. To enhance the knowledge of the behaviour of joints subjected to severe impulsive loading, a double-sided ...
  • An experimental study of thermal properties and the influence on the ground thermal regime in permafrost soil 

   Eiken, Idun (Master thesis, 2019)
   Jord er et porøst materiale som består av mineralkorn og porer som er fylt med luft og vann. Frossen jord har høy trykkstyrke og høy bæreevne. Infrastruktur som er etablert i områder med permafrost er avhengig av styrken ...
  • Analysis of beam ends with copes 

   Siedziako, Bartosz (Master thesis, 2014)
   The reaction of the ultimate loads predicted by the FEM analyses to the real values obtained in the laboratory ranges from 0,964 to 0,998 which can be considered as a very accurate. It means that the results from analyses ...
  • Beam - Column Connections Subjected to Static and Dynamic Loading 

   Frich, Herman (Master thesis, 2014)
   Bolted beam-column connections are commonly used in office buildings and off-shore platforms in Norway. The use of pre-fabricated components in frame structures is popular due to the cost effective and quick erection of ...
  • Behaviour of End plate connections of high strength steel subjected to bending moment 

   Kassim, Firoz Feruzi (Master thesis, 2016)
   NS-EN 1993-1-8 is part of the Eurocode 3 series, which deals mainly with the design of joints in steel structures. It provides rules and procedures for calculating the capacity and the rotational stiffness of joints in a ...
  • Behaviour of steel connections under quasi-static and impact loading An experimental and numerical study 

   Grimsmo, Erik Løhre (Doctoral theses at NTNU;2017:159, Doctoral thesis, 2017)
   This PhD thesis is concerned with the behaviour of steel joints and connections subjected to quasi-static and impact loading. A major part of the work involves experimental testing, which includes both component and ...
  • Beregning av endeplate i høyfast stål 

   Lauknes, Kristian (Master thesis, 2013)
   Boltede endeplateforbindelser er mye brukt som delvis og helt momentstive forbindelser, slike knutepunkt klassifiseres ofte som delvis kontinuerlige knutepunkt etter NS-EN 1993-1-8. Beregningsmodellene for oppførsel til ...
  • Beregning og numeriske analyser av samvirkebruer. 

   Demirovic, Anel; Sanden, Erlend Tomren (Master thesis, 2015)
   Bruer konstruert ved bruk av samvirke mellom stål og betong er av de mes brukte brutypene, spesielt for mellomlange spenn. Formålet med denne oppgaven er å undersøke ulike beregningsmetoder for denne typen konstruksjon. I ...
  • Beregninger for samvirkebruer 

   Esam, Suleman (Master thesis, 2014)
   Denne masteroppgaven omhandler generell prosjektering av samvirkekonstruksjoner av betong og stål, med hovedfokus på brukonstruksjoner. Oppgaven er basert på regler gitt i Eurokoder, spesielt samvirkestandarden for bruer, ...
  • Bjelke-søyle-forbindelser påkjent av statisk og dynamisk last 

   Båsen, Gjermund; Nordgård, Torger (Master thesis, 2014)
   Denne rapporten undersøker responsen av en tosidig bjelke-søyle-forbindelse utsatt for kvasi-statisk og dynamisk belastning. For kvasi-statisk respons av knutepunkt foreligger det endel tidligere arbeid, men det finnes ...
  • Bjelker med åpninger i steget 

   Totland, Jens (Master thesis, 2018)
   Det er vedtatt at det skal lages et tillegg til prosjekteringsstandardene for stålkonstruksjoner som omhandler stålbjelker med større åpninger i stegene. Tillegget vil hete «EN 1993-1-13», og denne masteroppgaven vil basere ...
  • Bjelker med åpninger i steget 

   Bjerch, Georg Wilhelm; Aksnes, Petter Aune (Master thesis, 2021)
   Den europeiske standardiseringsorganisasjonen, CEN, har siden 2015 arbeidet med et nytt tillegg som skal utvide bruksområdet til EN 1993-1-1 og EN 1993-1-5, kalt EN 1993-1-13. Tillegget omhandler krav og metoder for hvordan ...
  • Bjelker med åpninger i steget 

   Bjerch, Georg Wilhelm; Aksnes, Petter Aune (Master thesis, 2021)
   Den europeiske standardiseringsorganisasjonen, CEN, har siden 2015 arbeidet med et nytt tillegg som skal utvide bruksområdet til EN 1993-1-1 og EN 1993-1-5, kalt EN 1993-1-13. Tillegget omhandler krav og metoder for hvordan ...
  • Bjelker med varierende bjelkehøyde 

   Thorsrud, Odin Strandkleiv (Master thesis, 2021)
   Hensikten med denne studien er å finne ut hvordan bjelker med varierende tverrsnittshøyde skal dimensjoneres. Slike bjelker har den fordelen at de er materialbesparende, at de utnytter geometrien til det fulle, samt at ...
  • Blokkutrivningsbrudd i aluminiumsplater 

   Falao, Karl Christian (Master thesis, 2013)
   Denne oppgaven er en videreføring av tidligere oppgaver på temaet blokkutrivning ialuminiumsplater. Blokkutrivningsbrudd er en kombinasjon av strekk- og skjærbrudd mellom boltehull som fører til at boltegruppen rives ut ...
  • Bolted RHS end-plate joints in axial tension 

   Aalberg, Arne; Torp Karlsen, Fredrik (Conference object, 2012)
   An experimental study is carried out for end-plate joints for rectangular hollow sections (RHS) in axial tension. Two designs of the plate are considered; one with bolts on two opposite sides of the RHS, and one with bolts ...
  • Bæresystem for tidevannsturbin 

   Gunstad, Syver; Neset, Ove (Master thesis, 2012)
   Det er i denne rapporten utarbeidet et bæresystem for NTNUs referansetidevannsturbin. Bæresystemet består av sirkulære hulprofiler som er sveiset sammen, og er en kombinasjon av et fagverk og en ramme. Konstruksjonen er ...