• Testing av vinterforhold for modifiserte Coandainntak 

      Aal, Eirik (Master thesis, 2017)
      Måleinstrumenter har vært utplassert ved Coandainntaket på Dyrkorn vintersesongen 2016/2017. Befaring dit ble utført i 18.08.2017 for å hente opp det siste måleutstyret og observasjoner fra befaringen er kommentert. Data ...