• Evaluering av kvaliteten på trafikkdata 

      Aakre, Erlend Hoksrud (Master thesis, 2012)
      Trafikkdata brukes i en rekke sammenhenger ved for eksempel planlegging og dimensjonering av infrastruktur, analyser av trafikksikkerhet og miljøkonsekvenser, trafikkstyring og fremstilling av trafikkindekser. Statens ...