• Digital nødundervisning under covid-19-nedstengning: Lærerutdanneres utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse 

   Røkenes, Fredrik Mørk; Andreasen, Johan Kristian; Aagaard, Toril; Nagel, Ilka; Amdam, Synnøve Hedemann; Pedersen, Cathrine; Vika, Karl Solbue (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Denne studien handler om hvordan digital nødundervisning og samhandling med studenter under covid-19-nedstengningen har påvirket lærerutdanneres profesjonsfaglige digitale kompetanse. 222 tekstresponser fra en spørreundersøkelse ...
  • Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill. 

   Aagaard, Toril; Lund, Andreas; Ramberg, Kirsti Rye; Swanberg, Anne Berit (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne studien har vi analysert 22 av de totalt 91 innspillene som ble sendt til ministeren i forbindelse med utformingen av Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet, ...
  • Teacher preparation for the digital age: Is it still an instrumental endeavor? 

   Aagaard, Toril; Amdam, Synnøve Hedemann; Nagel, Ilka; Vika, Karl Solbue; Andreasen, Johan Kristian; Pedersen, Cathrine; Røkenes, Fredrik Mørk (Journal article; Peer reviewed, 2024)
   Preparing student teachers for a profession that continuously changes in relation to digitalisation is a global challenge. By analysing survey data about how teacher educators (N = 389) report that they prepare their ...