• Konsekvenser av oljeprisutviklingen 

      Aag, Henriette Sund (Bachelor thesis, 2015)
      I første del av oppgaven tar jeg for meg metoder som er brukt til å løse min problemstilling: "Hvordan har oljeprisutvikling påvirket utviklingen av Vestbase As?" Jeg har valgt å bruke kvalitativt intervjue for å kunne få ...