• Kan drama og teater øke engasjementet i videregående opplæring? 

      Aagård, Inga Dahle (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven setter søkelys på drama- og teaterarbeid i den videregående opplæring, og sier noe om hva faget kan bidra med for å øke engasjementet til elevene. Kan drama og teater implementeres som en del av ...