• Hepatitt B-virus. Strategimøte 2007 

   Vik, Inger Sofie Samdal; Nordbø, Svein Arne; Kanestrøm, Anita; Haar, Elisebeth; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Hoddevik, Gunnar Martin (Research report, 2007)
   Hepatitt B-virus: Strategimøte i 2007 i regi av de medisinsk mikrobiologiske laboratoriene i Norge med oppsummering av status på fagområdet, anbefalinger om diagnostikk og abstrakter av foredragene.
  • Risk factors for SARS-CoV-2 infection: a test-negative case-control study with additional population controls in Norway 

   Sarjomaa, Marjut Anneli; Zhang, Chi; Tveten, Yngvar; Kersten, Hege; Reiso, Harald; Eikeland, Randi; Kongerud, Johny; Berg, Kristine Karlsrud; Thilesen, Carina; Nordbø, Svein Arne; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Vandenbroucke, Jan; Pearce, Neil; Fell, Anne Kristin M. (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Objectives This study aims to assess risk factors for SARS-CoV-2 infection by combined design; first comparing positive cases to negative controls as determined by PCR testing and then comparing these two groups to an ...
  • Virusinfeksjoner ved immunsvikt. Strategimøte 2006 

   Rollag, Halvor; Størvold, Gunnar; Myrmel, Helge; Nordbø, Svein Arne; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Hoddevik, Gunnar Martin (Strategirapport virologi og serologi / Folkehelseinstituttet, Research report, 2006)