• Legemiddelepikrise fra farmasøyt - følges den opp av fastlege? 

      Aa, Elizabeth; Granlund, Sylvia; Midtdal, Kristin; Blix, Hege Salvesen; Johnsen, Lars Gunnar; Granås, Anne Gerd (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Hensikt Hensikten med studien var å undersøke hvordan legemiddelepikrisen for hoftebruddspasienter ble fulgt opp av fastleger. Fastlegers erfaringer med og nytte av strukturert informasjon i epikriser ble også undersøkt. ...