• Fremtidens kjøpesenter 

   10031; 10019 (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan e-handelen har påvirket kundenes kjøpsatferd og hvordan denne nye handelsformen har påvirket utviklingen i kjøpesenterbransjen. Vi var spesielt interessert i hvordan ...
  • SKOLEVEGRING FRA ET FOREBYGGENDE PERSPEKTIV 

   10019 (Bachelor thesis, 2019)
  • Vurdering av nautikkstudiets dokumentasjon 

   10008; 10015; 10019 (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven er skrevet som en avsluttende hovedoppgave ved det treårige bachelorstudiet Nautikk ved NTNU i Ålesund. Oppgaven har som formål å se på studiets oppdekking av de krav som stilles av Standards for Training, ...