• Evaluering av energieffektive tørkesystem i solrike område 

      Øygarden, Olav (Master thesis, 2011)
      Hovudmålet med denne rapporten har vore å evaluera moglege løysingar for energieffektive tørkesystem basert på solenergi. Gjennom litteraturstudiet vert det funne at opne system for soltørking har ei rekkje generelle ...