• Pumpekraftverk for effektproduksjon 

      Øygard, Knut (Master thesis, 2008)
      Europa har et stadig økende energiforbruk, og har samtidig mål om å redusere bruken av fossile brensel. De termiske kraftverkene er trege å regulere, og et økende innslag av vindkraft forsterker en allerede vanskelig ...