• Elementer i VDC og beslutningsprosesser under prosjektering 

      Øyen, Andreas Bakke (Master thesis, 2019)
      Dagens byggebransje er i hurtig utvikling enn tidligere, og nye verktøy og teknikker har gjort seg gjeldende. Det stilles også høyere krav til kvalitet, i tillegg til fokus på miljø og tids- og kostnadseffektivitet. Økende ...