• Kjønnsinkongruens i skolen 

      Øwre, Katrin Marie Moksnes (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven handler om hvordan kjønnsinkongruens fremstilles i naturfagslærebøker i grunnskolen. Den tar for seg en analyse av et utvalg av lærebøker og bruker dette sammen med teori om kjønn og kjønnsidentitet til å ...