• Karbiddannelse i Manganovner 

      Øvrelid, Sigurd Johannes Slåtsve (Master thesis, 2019)
      Når karbon løses opp i silikomangan(SiMn)-prosessen kan det dannes titankarbid (TiC), silisiumkarbid (SiC) eller grafitt i ovnen. Silisiuminnholdet i legeringen avgjør om silisiumkarbid eller grafitt vil være den stabile ...