• Connectivity and Sequences in the Zebrafish brain 

      Øverli, Marian Helcl (Master thesis, 2020)
      Nevral aktivitet i hjernen til zebrafisken er et biologisk system som er svært vanskelig å måle med høy grad av evnen for å reprodusere resultater. Dette er fordi stimuleringen av de ulike delene i hjernen kan variere i ...