• Dynamic Positioning using Deep Reinforcement Learning 

   Øvereng, Simen Sem (Master thesis, 2020)
   Classic methods for Dynamic Positioning (DP) of surface vessels often consists of first calculating desired forces and moments to exert on the vessel by using a motion controller, followed by a thrust allocation scheme for ...
  • Dynamic Positioning using Deep Reinforcement Learning 

   Øvereng, Simen Sem (Master thesis, 2020)
   Klassiske metoder for Dynamisk Posisjonering (DP) av overflatefartøy består ofte av en kombinasjon av en bevegelseskontroller som regner ut ønskede krefter og moment på fartøyet, etterfulgt av en algoritme for kontrollallokering ...
  • Dynamic Positioning using Deep Reinforcement Learning 

   Øvereng, Simen Sem; Nguyen, Dong Trong (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   This paper demonstrates the implementation and performance testing of a Deep Reinforcement Learning based control scheme used for Dynamic Positioning of a marine surface vessel. The control scheme encapsulated motion control ...