• 5 års investeringshorisont for aksjefond – myte eller realitet? 

      Øverby, Ole Henrik Holtmon; Sommerstad, Sivert Hansen (Master thesis, 2019)
      Vi har i denne oppgaven sett på en praksis i dagens finansmarked som er at man må forvente en holdeperiode på minimum 5 år dersom man skal investere i aksjefond. Forskningsspørsmålet vi forsøker å finne svar på i oppgaven ...