• Håndtering av tunnelvaskevann 

      Øveråsen, Christian S.; Dahlen, Henrik; Moe, Marius (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgavens mål er å bidra i arbeidet med å redusere miljøpåvirkningene forårsaket av tunnelvaskevann. Ved hjelp av analyser av vaskevannets sammensetning og litteraturstudier er ulike renseløsninger egnet for bruk i ...