• Edith Wharton's life and women 

      Østvold Lena (Bachelor thesis, 2019)
      For bacheloroppgaven min, er min hensikt å utforske både Edith Whartons og kvinners liv i hennes litterære verk. Jeg finner det interessant hvordan hun skildrer ikke bare kvinnene selv, men også deres intensjoner, tanker ...