• Motivasjon i multi-prosjekt settinger 

      Østerbø, Kristine Mauland (Master thesis, 2021)
      Tidligere forskning på motivasjon og arbeid i prosjekt er omfattende, og viser gjerne til hvordan motivasjon kan gi bedre resultat og høyere prestasjoner blant prosjektarbeidere. Det finnes allikevel relativt få studier ...