• Dimensjonering av betongdekket til Hamnevegen bru 

      Andersen, Hege; Spånberg, Celine; Østeraas, Hilde Bjørsmo (Bachelor thesis, 2022)
      I bacheloroppgaven vår ønsket vi å dimensjonere en betongbru. Etter samtaler med intern veileder i oktober/november 2021, bestemte vi oss for å se på Hamnevegen bru i Verdal, og for å begrense oppgaven har vi valgt å kun ...