• Development of bimanual performance in young children with cerebral palsy 

   Klevberg, Gunvor Lilleholt; Elvrum, Ann-Kristin; Zucknick, Manuela; Elkjær, Sonja; Østensjø, Sigrid; Krumlinde-Sundholm, Lena; Kjeken, Ingvild; Jahnsen, Reidun Birgitta (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Aim To describe the development of bimanual performance among young children with unilateral or bilateral cerebral palsy (CP). Method A population‐based sample of 102 children (53 males, 49 females), median age 28.5 ...
  • Intensiv trening/habilitering til barn med medfødt og ervervet hjerneskade 

   Myrhaug, Hilde Tinderholt; Østensjø, Sigrid; Lerdal, Bjørn; Skranes, Jon; Hammerstrøm, Karianne Thune; Risberg, Knut; Dahm, Kristin Thuve; Larun, Lillebeth; Åldstedt, Lillian; Leite, Ragnhild S.; Jahnsen, Reidun; Ludvigsen, Ståle; Tornås, Sveinung; Mjøen, Tore (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2008)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å lage en systematisk kunnskapsoppsummering om effekten av intensiv trening/habilitering av barn med medfødt og ervervet hjerneskade.