• Validering av materialmodell for polyvinylklorid (PVC) 

      Østen, Torgrim (Master thesis, 2012)
      En ny materialmodell for termoplaster ble utviklet ved SIMLab i 2010. Validering av denne er målet for denne oppgaven. Modellen implementeres i LS-DYNA som en brukerdefinert materialmodell og inneholder 11 parametre som ...