• Faktorer som påvirker hjemmesykepleiens evne til å avdekke urosepsis 

      Gjærviken, Therese; Taskerud, Miriam; Ulven, Sverre Sveen; Østby, Simen (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Sepsis er en alvorlig tilstand med insidens på ca. 20 000 tilfeller per år i Norge. Dødeligheten er høy og eldre er spesielt utsatt på grunn av kateterbruk, komorbiditet, polyfarmasi og redusert evne til å bekjempe ...