• BSPlab til folket 

      Lundereng, Torje; Østby, Erik (Master thesis, 2005)
      Dette dokumentet beskriver flyttingen av BSPlab fra Microsoft Visual Studio-utviklingsplattformen til GCC på Linux og MinGW på Windows. BSPlab er et simuleringsverktøy som gjør det mulig å simulere BSP-programmer på en ...