• Design of a Latch Mechanism for Directional Core Drilling 

      Klette, Peder Krog; McAllister, Thomas Eidhamar; Østby, Christian Fredrik (Bachelor thesis, 2021)
      En latch-mekanisme I et wireline kjernebor har en viktig oppgave for en sikker og pålitelig drift av kjerneboret. Latch-mekanismen sørger for at kjernerøret holdes sikkert på plass under boring, i tillegg til å kunne sørge ...