• Sukkervann som smertelindring til premature og syke nyfødte 

      Ørsund, Margit Bruseth (Bachelor thesis, 2020)
      Innledning: Smerte er et subjektivt komplekst fenomen som består av fysiske, psykologiske og sosiale komponenter, og defineres gjerne som «det pasienten sier det er». Dette er krevende når barnet ikke kan snakke. Det viser ...