• Analyse av energibruk og termisk inneklima i næringsbygg med kjøling 

      Ørnes, Ivar Rognhaug (Master thesis, 2008)
      I denne masteroppgaven er klimakjøling i næringsbygg studert med mål om å komme frem til systemløsninger og anleggsparametere som gir energieffektiv drift og godt termisk innklima. Analyse av ulike kjølemetoder ble gjort ...