• Sjukepleie til pasientar med ekspressiv afasi 

      Øren, Vanja Thomassen (Bachelor thesis, 2020)
      Bakgrunn: Omlag 15 000 personar blir ramma av hjerneslag kvart år. Av desse er det cirka 5000 menn og kvinner som får afasi som komplikasjon. Afasi er ei taleforstyrring, og kan påverke kvardagen til den ramma i stor grad. ...