• Hybridisering av MPSV-fartøy 

      Braute, Edvard Kjelstadli; Walderhaug, Kristian Løvold; Øren, Carsten Fiskaa (Bachelor thesis, 2022)
      I et samfunn med mye klimagassutslipp og et økende fokus på klimapolitikk, blir den maritime næringen og shipping-industrien tvunget til å tenke nytt. Fra IMO er det bestemt utslippsgrenser for enkelte havområder, noe det ...