• Følgeforskning på samlokaliserte nødmeldesentraler i Bodø 

   Øren, Anita; amklov, petter grytten; Evjemo, Tor Erik; Antonsen, Stian (SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-);, Research report, 2021)
   Denne rapporten beskriver resultatene fra følgeforskning i perioden 2018-2020 av de samlokaliserte nødmeldesentralene i Bodø. Datagrunnlaget er individuelle intervju, feltintervju og observasjoner. Dette er supplert med ...
  • Kommunal beredskap - hva mener kommunene? 

   Øren, Anita; Wasilkiewicz, Kinga; Mohammad, Abdul Basit; Almklov, Petter Grytten; Albrechtsen, Eirik; Antonsen, Stian; Schiefloe, Per Morten (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Formålet med denne rapporten har vært å belyse kommunenes evne og mulighet til å oppfylle de krav og forventninger som fremkommer av sivilbeskyttelsesloven med forskrift som pålegger kommunene en generell beredskapsplikt. ...
  • Multicultural workplaces: A state of the art study of the Norwegian construction industry 

   Wasilkiewicz, Kinga; Kilskar, Stine Skaufel; Øren, Anita; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Kilanowska, Iwona (Chapter, 2018)
   A multi-method case study, including interviews, a survey and participatory observations, was undertaken to describe opportunities and challenges related to multicultural workplaces in the Norwegian construction industry, ...
  • Organizational culture and societal safety: Collaborating across boundaries 

   Almklov, Petter Grytten; Antonsen, Stian; Bye, Rolf Johan; Øren, Anita (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We discuss how cultural boundaries between groups and organizations can affect societal safety. Societal safety is an issue that challenges institutional structures and requires coordination and collaboration among a ...