• A. Kartlegging av truete vegetasjonstyper. Erfaringer fra Inderøy og Levanger 

   Aarrestad, Per Arild; Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn; Often, Anders (NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Botanisk Serie, 0802-2992; 2003:1, Research report, 2003)
   Endangered vegetation types have been mapped in the municipalities of Inderøy and Levanger in order to evaluate how well the vegetation types are covered by the municipal mapping of valuable nature types. In Inderøy the ...
  • Ask på Hindrem, Leksvik 

   Øien, Dag-Inge (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Botanisk notat, 0804-0079; 2007:2, Research report, 2007)
  • Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer. Oppfølgende undersøkelser i 2015-2017 

   Øien, Dag-Inge (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;, Research report, 2018)
   I denne rapporten gis det en oversikt over gjennomført skjøtsel og endringer i vegetasjonen som følge av denne skjøtselen i de fire kulturmarkslokalitetene Lian-Solem, Lavollen-Tunga, Grønlia på Lade og Rønningen i Trondheim ...
  • Botaniske undersøkingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag 

   Øien, Dag-Inge (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Botanisk notat, 0804-0079; 1997:4, Research report, 1997)
  • Botaniske undersøkingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Sør-Trøndelag 

   Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Botanisk notat, 0804-0079; 1999:2, Research report, 1999)
  • Botaniske verdier langs sidebekker til Gråelva, Stjørdal. Konsekvenser av rassikringtiltak 

   Øien, Dag-Inge; Hassel, Kristian (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Botanisk notat, 0804-0079; 2005:9, Research report, 2005)
  • Can mowing restore boreal rich-fen vegetation in the face of climate change? 

   Ross, Louise C.; Speed, James David Mervyn; Øien, Dag-Inge; Grygoruk, Mateusz; Hassel, Kristian; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Low-frequency mowing has been proposed to be an effective strategy for the restoration and management of boreal fens after abandonment of traditional haymaking. This study investigates how mowing affects long-term vegetation ...
  • Demographic responses to climate variation depend on spatial- and life history-differentiation at multiple scales 

   Tye, Matthew; Dahlgren, Johan P.; Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn; Sletvold, Nina (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Long-term demographic data are needed for detailed viability analyses of populations threatened by climate change, but the infeasibility of obtaining such data makes it urgent to assess whether demographic responses to ...
  • Drivers of vegetative dormancy across herbaceous perennial plant species 

   Shefferson, Richard P.; Kull, Tiiu; Hutchings, Michael J.; Selosse, Marc-André; Jacquemyn, Hans; Kellett, Kimberly M.; Menges, Eric S.; Primack, Richard B.; Tuomi, Juha; Alahuhta, Kirsi; Hurskainen, Sonja; Alexander, Helen M.; Anderson, Derek S.; Brys, Rein; Brzosko, Emilia; Dostálik, Slavomir; Gregg, Katharine; Ipser, Zdenek; Jäkäläniemi, Anne; Jersáková, Jana; Kettle, W. Dean; McCormick, Melissa; Mendoza, Ana; Miller, Michael T.; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge; Püttsepp, Ülle; Roy, Mélanie; Sather, Nancy; Sletvold, Nina; Stípková, Zuzana; Tali, Kadri; Warren, Robert J. II; Whigham, Dennis F. (Journal article, 2018)
   Vegetative dormancy, that is the temporary absence of aboveground growth for ≥ 1 year, is paradoxical, because plants cannot photosynthesise or flower during dormant periods. We test ecological and evolutionary hypotheses ...
  • Dvergblåvinge (Cupido minimus) i Grønlia på Lade, Trondheim 

   Aagaard, Kaare; Hårsaker, Karstein; Øien, Dag-Inge (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;2018-7, Research report, 2018)
   Dvergblåvingen Cupido minimus er bare kjent fra et fåtall lokaliteter i Trondheim kommune. Bestanden i Grønlia på Lade har vært kjent i over tjue år og har vært fulgt med fangs-gjenfangst metodikk i seks av sesongene siden ...
  • Forslag til skjøtselsplan for Velta naturvernområde i Rissa kommune, Sør-Trøndelag 

   Øien, Dag-Inge; Arnesen, Trond (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Botanisk notat, 0804-0079; 1998:6, Research report, 1998)
  • Forundersøkelser til myrrestaurering i Hildremsvatnet, Høydalmoan og Nordelva naturreservater, Sør-Trøndelag 

   Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;2017-5, Research report, 2017)
   Denne rapporten gir en beskrivelse av grøfting og andre inngrep i 20 myrer i tre verneområder på Fosen i Sør-Trøndelag. De tre verneområdene er Høydalmoan naturreservat i Åfjord, Hildremsvatnet naturreservat i Bjugn, og ...
  • Hay crop of boreal rich fen communities traditionally used for haymaking 

   Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge (Peer reviewed, 2015)
   The traditional use of fen areas for hay production had been extensive in boreal Europe, but few studies have investigated the hay crop of different fen plant communities. We studied the hay crop from upper boreal (sub-alpine) ...
  • Kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Midt-Norge 

   Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Nilsen, Liv S.; Øien, Dag-Inge (NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Botanisk Serie, 0802-2992; 2006:3, Research report, 2006)
  • Kartlegging av naturtyper på Fuglmyra, Postmyra, Gaddmyra og Svemyra, Klæbu kommune 

   Lyngstad, Anders; Fandrem, Marte; Øien, Dag-Inge (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;, Research report, 2017)
   Naturtyper og myrmassivtyper har blitt kartlagt på Fuglmyra, Postmyra, Gaddmyra og Svemyra,fire låglandsmyrer i Klæbu kommune.Fuglmyra er et intakt myrkompleks (119daa) med eksentrisk høgmyr, og har verdi A (svært ...
  • Kulturlandskap i Storlia, Leksvik 

   Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge (NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Botanisk Serie, 0802-2992; 2006:4, Research report, 2006)
  • Long-term effects of nutrient enrichment controlling plant species and functional composition in a boreal rich fen 

   Øien, Dag-Inge; Pedersen, Bård; Kozub, Łukasz; Goldstein, Klara; Wilk, Mateusz (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Questions: How does long-term increase in nutrient availability affect species composition, species diversity and functional composition in boreal rich fens, and how does this differ from short-term effects? What are the ...
  • Long-term land-use and landscape dynamics in Budalen, central Norway 

   Solem, Thyra Lise; Aune, Egil Ingvar; Daverdin, Marc; Hassel, Kristian; Sjøgren, Per Johan E; Stenvik, Lars; Tretvik, Aud Mikkelsen; Øien, Dag-Inge; Austrheim, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Humans have used resources in mountain landscapes for thousands of years, but the intensity and continuity of different land uses and the corresponding landscape changes are not well understood. This study examined long-term ...
  • Myrområdet ved Tvinna, Stryn 

   Arnesen, Trond; Øien, Dag-Inge (NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Botanisk Serie, 0802-2992; 2001:3, Research report, 2001)
  • Norsk rødliste for naturtyper 2018 - Våtmark 

   Lyngstad, Anders; Brandrud, Tor Erik; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;2018-15, Research report, 2018)
   Naturtyper innen Våtmark i Norge ble i 2018 rødlistevurdert. Vurderingsenhetene ble definert ut fra klassifisering i Natur i Norge (NiN 2), og selve vurderingen ble gjort etter IUCN-kriterier. Våtmark i NiN 2 er definert ...