• Organisatoriske betingelser for innovasjon 

      Øfeldt, Trine (Master thesis, 2017)
      Bakgrunnen for denne oppgaven er endringer i markeder, økt konkurranse, nye forretningsmodeller og en teknologiutvikling som går stadig raskere. Det er derfor interessant å undersøke hva en organisasjon kan gjøre for å ...