• Fatigue Monitoring of Crane Foundations 

      Ødegård, Randi Kyllo (Master thesis, 2023)
      Denne avhandlingen fokuserer på evaluering av utmattingsskader på sveisede flenser på kranfundamenter på servicefartøy som brukes i operasjoner i oppdrettsnæringen langs norskekysten. Målet med studien er å undersøke ...