• Stability analysis of an olivine quarry at Åheim, Western Norway 

      Åstebøl, Hedvig (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven presenterer en stabilitetsanalyse av Sibelco Nordics olivinbrudd på Aheim. Analysen undersøkte stabiliteten til dagens bakvegg og bakveggen i det endelige bruddet. Analysen ble utført ved bruk av numerisk ...