• Politisk Rekruttering i Norge: Veien til Stortinget 

      Åsenden, Håkon Harsten (Master thesis, 2013)
      For å øke forståelsen av demokratiet i Norge er det viktig å se nærmere på individene som er våre folkevalgte. Dersom det er ønskelig at disse skal speile den norske befolkningen, så er det essensielt at vi kjenner mekanismene ...