• Fallreduserende tiltak hos pasienter med Parkinson sykdom 

      Baardsen, Idunn Personbråten; Sætrang, Anna Sukke; Åsegård, Lisbeth (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Parkinson sykdom rammer rundt 500 av Norges innbyggere hvert år, og det er ca. 8000 som til enhver tid er diagnostisert med denne sykdommen. Disse pasientene har et komplekst symptombilde, og er utsatt for blant ...